Navne på tænder: En omfattende guide

Introduktion til navne på tænder

Navne på tænder refererer til de forskellige betegnelser, der bruges til at identificere og beskrive specifikke tænder i munden. Det er vigtigt at have kendskab til disse navne, da de bruges af tandlæger og tandplejepersonale til at kommunikere om specifikke tandproblemer, behandlinger og tandpleje.

Hvad er navne på tænder?

Navne på tænder er en måde at identificere og beskrive de forskellige tænder i munden. Hver tand har sit eget unikke navn baseret på dens placering, form og funktion. Ved at kende navnene på tænderne kan man nemt kommunikere om specifikke tandproblemer og behandlinger.

Hvorfor er det vigtigt at kende navne på tænder?

At kende navnene på tænderne er vigtigt af flere årsager:

 • Bedre kommunikation med tandlægen: Når man har kendskab til navnene på tænderne, kan man nemt beskrive og kommunikere om specifikke tandproblemer til tandlægen. Dette hjælper tandlægen med at forstå problemet og give den rette behandling.
 • Øget forståelse for tandpleje: Ved at kende navnene på tænderne kan man bedre forstå, hvordan man bedst passer på sine tænder og opretholder god mundhygiejne. Man kan identificere de områder, der kræver ekstra opmærksomhed og pleje.

Navne på tænder i over- og underkæben

Overkæbens tænder

Overkæben består af følgende tænder:

 • Fortænder: De fire tænder forrest i overkæben kaldes fortænder.
 • Sidefortænder: De to tænder ved siden af fortænderne kaldes sidefortænder.
 • Kindtænder: Der er fire kindtænder i overkæben, to på hver side.
 • Visdomstænder: Visdomstænderne er de bagerste tænder i overkæben.

Underkæbens tænder

Underkæben består af følgende tænder:

 • Fortænder: De fire tænder forrest i underkæben kaldes fortænder.
 • Sidefortænder: De to tænder ved siden af fortænderne kaldes sidefortænder.
 • Kindtænder: Der er fire kindtænder i underkæben, to på hver side.
 • Visdomstænder: Visdomstænderne er de bagerste tænder i underkæben.

De forskellige typer af tænder

Fortænder

Fortænderne er de otte tænder forrest i munden, fire i overkæben og fire i underkæben. De bruges til at bide og klippe maden. Fortænderne er normalt flade og skarpe i formen.

Kindtænder

Kindtænderne er de tænder, der sidder bagved fortænderne. De bruges til at tygge og male maden. Kindtænderne har normalt en flad overflade med små knuder, der hjælper med at male maden.

Visdomstænder

Visdomstænderne er de bagerste tænder i munden, både i over- og underkæben. De kommer normalt frem i slutningen af teenageårene eller i begyndelsen af 20’erne. Visdomstænderne kan være besværlige og forårsage problemer, da der ofte ikke er nok plads til dem i munden.

Navne på tænder i forhold til tandnummerering

Universal tandnummerering

Universal tandnummerering er en standardiseret metode til at identificere og nummerere tænderne. Hver tand tildeles et unikt nummer, der angiver dens placering i munden. Nummereringen starter med 1 i overkæbens højre hjørne og fortsætter med uret, indtil man når til 32, der er den bagerste tand i underkæbens højre hjørne.

FDI tandnummerering

FDI tandnummerering er en anden metode til at identificere og nummerere tænderne. Denne metode bruges internationalt og er baseret på et to-cifret system. Det første ciffer angiver kvadranten, hvor tanden er placeret, og det andet ciffer angiver tandens placering i kvadranten.

Navne på tænder på forskellige sprog

Engelsk

I engelsk bruges følgende betegnelser til at beskrive tænderne:

 • Incisors: Fortænder
 • Canines: Hjørnetænder
 • Premolars: Forreste kindtænder
 • Molars: Bagerste kindtænder
 • Wisdom teeth: Visdomstænder

Tysk

På tysk bruges følgende betegnelser til at beskrive tænderne:

 • Schneidezähne: Fortænder
 • Eckzähne: Hjørnetænder
 • Vorbackenzähne: Forreste kindtænder
 • Backenzähne: Bagerste kindtænder
 • Weisheitszähne: Visdomstænder

Fransk

I fransk bruges følgende betegnelser til at beskrive tænderne:

 • Incisives: Fortænder
 • Canines: Hjørnetænder
 • Prémolaires: Forreste kindtænder
 • Molaires: Bagerste kindtænder
 • Dents de sagesse: Visdomstænder

Fordele ved at kende navne på tænder

Bedre kommunikation med tandlægen

Ved at kende navnene på tænderne kan man effektivt kommunikere med sin tandlæge om specifikke tandproblemer, smerter eller bekymringer. Man kan beskrive præcis, hvilken tand der er involveret, og hvad problemet er, hvilket hjælper tandlægen med at stille en korrekt diagnose og give den rette behandling.

Øget forståelse for tandpleje

At kende navnene på tænderne giver en bedre forståelse for, hvordan man bedst passer på sine tænder og opretholder god mundhygiejne. Man kan identificere de områder, der kræver ekstra opmærksomhed og pleje, og man kan følge tandlægens råd og anbefalinger mere præcist.

Opsummering

Vigtigheden af at kende navne på tænder

At kende navnene på tænderne er afgørende for effektiv kommunikation med tandlægen og for at opretholde god mundhygiejne. Det hjælper med at identificere specifikke tandproblemer og giver mulighed for at få den rette behandling.

Hvordan man kan lære navne på tænder

Der er flere måder at lære navnene på tænderne på. Man kan læse informative artikler, se videoer eller tale med sin tandlæge. Det er også en god idé at bruge et tanddiagram som reference, når man vil lære navnene på tænderne.