Folkepension og Tillæg

Hvad er folkepension?

Folkepension er en økonomisk ydelse, som gives til personer, der har nået folkepensionsalderen og ikke har tilstrækkelig økonomisk grundlag til at forsørge sig selv. Det er en offentlig pension, som udbetales månedligt og er skattepligtig.

Hvem kan få folkepension?

Folkepension kan fås af personer, der er bosat i Danmark og har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er i øjeblikket 65 år for mænd og 65 år og 6 måneder for kvinder, men den stiger gradvist til 67 år for begge køn i 2027. Der er også visse betingelser for at kunne modtage folkepension, herunder at man har boet i Danmark i en vis periode og har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvordan beregnes folkepension?

Folkepensionens størrelse beregnes på baggrund af den enkeltes indkomst og formue. Der tages hensyn til både personlig indkomst og ægtefælles indkomst, hvis man er gift eller lever i et registreret partnerskab. Der er også visse fradrag, der kan trækkes fra indkomsten, såsom fradrag for forsørgelsesudgifter og fradrag for gæld.

Hvad er tillæg til folkepension?

Tillæg til folkepension er en ekstra økonomisk ydelse, som gives til personer, der har en lav indkomst og begrænsede formueforhold. Det er en måde at sikre, at personer med få økonomiske ressourcer får ekstra støtte til at dække deres nødvendige udgifter.

Hvem kan få tillæg til folkepension?

Tillæg til folkepension kan fås af personer, der modtager folkepension og har en lav indkomst samt begrænsede formueforhold. Der er visse indkomst- og formuegrænser, der skal overholdes for at være berettiget til tillægget.

Hvordan beregnes tillæg til folkepension?

Tillægget til folkepension beregnes på baggrund af den enkeltes indkomst og formue. Der er visse indkomst- og formuegrænser, der skal overholdes for at være berettiget til tillægget. Tillægget kan variere afhængigt af den enkeltes økonomiske situation.

Sådan ansøger du om folkepension og tillæg

For at ansøge om folkepension og tillæg skal du kontakte din kommune. Du kan enten ansøge online eller ved at kontakte kommunen telefonisk eller personligt. Du skal have visse dokumenter og oplysninger klar, såsom personlige oplysninger, indkomstoplysninger og oplysninger om formueforhold.

Hvad skal du bruge for at ansøge?

For at ansøge om folkepension og tillæg skal du normalt bruge følgende dokumenter og oplysninger:

  • CPR-nummer og personlige oplysninger
  • Indkomstoplysninger, herunder årsopgørelse og lønsedler
  • Oplysninger om formueforhold, såsom bankkonti og ejendom
  • Eventuelle andre relevante dokumenter, såsom ægtepagt eller skilsmissepapirer

Hvordan ansøger du om folkepension og tillæg?

Der er forskellige måder at ansøge om folkepension og tillæg på, afhængigt af din kommune. Du kan normalt ansøge online via kommunens hjemmeside eller ved at kontakte kommunen telefonisk eller personligt. Når du har indsendt din ansøgning, vil kommunen behandle den og vurdere din ret til folkepension og tillæg.

Ændringer og opdateringer i folkepension og tillæg

Hvis der sker ændringer i din indkomst eller forhold, kan det påvirke din folkepension og tillæg. Det er vigtigt at holde kommunen opdateret om eventuelle ændringer, da de kan have betydning for din økonomiske støtte.

Hvordan håndteres ændringer i indkomst og forhold?

Hvis der sker ændringer i din indkomst eller forhold, skal du informere din kommune så hurtigt som muligt. De vil vurdere, om ændringerne påvirker din ret til folkepension og tillæg, og foretage eventuelle ændringer i udbetalingerne.

Hvordan opdateres folkepension og tillæg?

Folkepension og tillæg opdateres normalt automatisk hvert år i januar. Din kommune vil modtage oplysninger om din indkomst og formue fra SKAT og foretage de nødvendige ændringer i udbetalingerne. Hvis der sker ændringer i din indkomst eller forhold i løbet af året, skal du dog informere kommunen, så de kan foretage de nødvendige ændringer.

Ofte stillede spørgsmål om folkepension og tillæg

Hvad sker der, hvis jeg flytter til udlandet?

Hvis du flytter til udlandet, kan det påvirke din ret til folkepension og tillæg. Det afhænger af, hvilket land du flytter til, og hvor længe du opholder dig der. Det er vigtigt at kontakte din kommune og informere dem om din flytning, så de kan vurdere, om du stadig er berettiget til ydelserne.

Hvordan påvirker arbejde min folkepension og tillæg?

Hvis du arbejder ved siden af at modtage folkepension og tillæg, kan det påvirke størrelsen af dine ydelser. Der er visse indkomstgrænser, som du skal overholde for at bevare din ret til ydelserne. Hvis du overskrider disse grænser, kan det medføre en reduktion eller ophør af dine ydelser.

Hvad er forskellen mellem folkepension og tillæg?

Folkepension er den grundlæggende økonomiske ydelse, som gives til personer, der har nået folkepensionsalderen. Tillæg til folkepension er en ekstra økonomisk støtte, som gives til personer med lav indkomst og begrænsede formueforhold. Tillægget er designet til at hjælpe personer med at dække deres nødvendige udgifter udover folkepensionen.

Andre relaterede ydelser og ordninger

Tilskud til medicin og behandlinger

Udover folkepension og tillæg kan der være andre ydelser og ordninger, som du kan være berettiget til. Et eksempel er tilskud til medicin og behandlinger. Hvis du har visse sygdomme eller helbredsmæssige behov, kan du søge om tilskud til medicin og behandlinger for at reducere dine udgifter.

Boligstøtte og hjælp til husleje

Hvis du har svært ved at betale din husleje, kan du søge om boligstøtte og hjælp til husleje. Boligstøtte er en økonomisk ydelse, som gives til personer med lave indkomster for at hjælpe dem med at betale deres husleje. Du kan kontakte din kommune for at få mere information om, hvordan du ansøger om boligstøtte.

Sygedagpenge og arbejdsløshedsunderstøttelse

Hvis du bliver syg eller mister dit arbejde, kan du være berettiget til sygedagpenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse. Sygedagpenge gives til personer, der er sygemeldt og ikke kan arbejde på grund af sygdom. Arbejdsløshedsunderstøttelse gives til personer, der er arbejdsløse og aktivt søger arbejde. Du kan kontakte din kommune eller jobcenter for at få mere information om disse ydelser.