Interview som metode

Introduktion

Et interview er en metode, der bruges til at indsamle information og data ved at stille spørgsmål til en eller flere personer. Det er en form for kommunikation, hvor interviewerens mål er at få indsigt, viden og perspektiver fra interviewpersonen. Interviews kan bruges i forskellige sammenhænge, herunder forskning, journalistik og ansættelsesprocesser.

Hvad er et interview?

Et interview er en samtale mellem en interviewer og en interviewperson, hvor interviewerens formål er at indsamle information og data. Det kan være en struktureret samtale med foruddefinerede spørgsmål, eller det kan være mere åbent og ustruktureret, hvor samtalen udvikler sig naturligt. Interviews kan foregå ansigt til ansigt, via telefon eller endda online.

Hvordan bruges interviews som metode?

Interviews bruges som metode til at indsamle kvalitative data og få dybdegående indsigt i emnet eller problemstillingen. Det kan bruges til at udforske holdninger, erfaringer, perspektiver og følelser hos interviewpersonerne. Interviews kan være en effektiv måde at få adgang til information, der ikke kan observeres eller kvantificeres på andre måder.

Forberedelse til et interview

Definér formålet med interviewet

Før du gennemfører et interview, er det vigtigt at definere formålet med interviewet. Hvad vil du gerne opnå? Hvad er dine forskningsspørgsmål eller mål? Ved at have en klar forståelse af formålet kan du styre interviewet i den retning, der er relevant for dine behov.

Udvælg deltagerne

Når formålet er defineret, skal du udvælge de personer, du ønsker at interviewe. Dette kan være baseret på deres viden, erfaringer eller relevans for emnet. Det er vigtigt at vælge deltagere, der kan bidrage til dine forskningsspørgsmål og give værdifuld indsigt.

Udarbejd spørgsmål

Forbered spørgsmål til interviewet, der vil hjælpe dig med at opnå dine mål. Spørgsmålene kan være åbne eller lukkede, afhængigt af hvilken type information du ønsker at indsamle. Det er også vigtigt at overveje spørgsmålenes rækkefølge, så samtalen flyder naturligt og logisk.

Interviewprocessen

Indledning

Når du starter interviewet, er det vigtigt at etablere en god atmosfære og introducere dig selv som interviewer. Forklar formålet med interviewet og sikre, at interviewpersonen føler sig tryg og klar til at dele deres tanker og erfaringer.

Interviewteknikker

Under interviewet kan du anvende forskellige interviewteknikker for at få mest muligt ud af samtalen. Dette kan omfatte at stille opfølgningsspørgsmål, bruge sonderende spørgsmål for at uddybe svar og være opmærksom på non-verbale signaler, der kan give yderligere indsigt.

Notetaking og optagelse

Det er vigtigt at tage noter under interviewet for at sikre, at du husker vigtige pointer og information. Du kan også vælge at optage interviewet, så du senere kan lytte til det igen og få flere detaljer med. Husk altid at få tilladelse fra interviewpersonen, før du optager samtalen.

Transskription og analyse

Transskribering af interviewet

Efter interviewet skal du transskribere samtalen, hvilket betyder at du skriver det talte sprog ned som tekst. Dette gør det lettere at analysere og finde mønstre og temaer i interviewet. Du kan gøre dette manuelt eller ved hjælp af transskriptionssoftware.

Identifikation af temaer og mønstre

Når interviewet er transskriberet, kan du analysere teksten for at identificere temaer, mønstre og tendenser. Dette hjælper dig med at besvare dine forskningsspørgsmål og få en dybere forståelse af emnet. Du kan bruge kodesystemer eller software til at organisere og analysere dine data.

Uddrag og citater

I analysen kan du udtrække relevante citater og uddrag fra interviewet for at understøtte dine resultater og konklusioner. Disse citater kan bruges som eksempler eller beviser på de temaer og mønstre, du har identificeret.

Fordele og ulemper ved interviewsom metode

Fordele

  • Indsamling af dybdegående og kvalitativ information
  • Mulighed for at udforske holdninger og perspektiver
  • Evne til at tilpasse spørgsmål og samtalen til interviewpersonens svar
  • Skaber mulighed for personlig interaktion og forbindelse

Ulemper

  • Interviewpersonens svar kan være påvirket af interviewerens tilstedeværelse
  • Interviews kan være tidskrævende at gennemføre og analysere
  • Der kan være forskellige fortolkninger af interviewpersonens svar
  • Interviews kan være sårbare over for forvrængning og bias

Eksempler på interviewsom metode

Interviews i forskning

Inden for forskning kan interviews bruges til at indsamle data til kvalitative studier. Dette kan være i form af dybdeinterviews, fokusgruppeinterviews eller semi-strukturerede interviews. Interviews kan hjælpe forskere med at forstå komplekse fænomener og få indsigt i deltagernes oplevelser og perspektiver.

Jobinterviews

Et andet eksempel på interviewsom metode er jobinterviews. Her bruges interviews til at evaluere og vurdere kandidaters færdigheder, erfaringer og egnethed til en given stilling. Jobinterviews kan være strukturerede med specifikke spørgsmål eller mere uformelle samtaler for at vurdere kandidatens personlighed og kemi med arbejdsgiveren.

Opsummering

Interviews er en effektiv metode til at indsamle dybdegående information og data. Ved at forberede sig godt, anvende relevante interviewteknikker og analysere resultaterne grundigt kan man opnå værdifuld indsigt og forståelse. Interviews kan bruges i forskellige sammenhænge og er en vigtig metode inden for forskning, journalistik og ansættelsesprocesser.